Ακρωνύμια CDP

CDP

CDP είναι το ακρωνύμιο του Πλατφόρμα δεδομένων Πελατών.

Μια κεντρική, επίμονη, ενοποιημένη βάση δεδομένων πελατών που είναι προσβάσιμη σε άλλα συστήματα. Τα δεδομένα αντλούνται από πολλές πηγές, καθαρίζονται και συνδυάζονται για τη δημιουργία ενός προφίλ πελάτη (γνωστό και ως προβολή 360 μοιρών). Αυτά τα δεδομένα μπορούν στη συνέχεια να χρησιμοποιηθούν για σκοπούς αυτοματισμού μάρκετινγκ ή από επαγγελματίες εξυπηρέτησης πελατών και πωλήσεων για την καλύτερη κατανόηση και ανταπόκριση στις ανάγκες των πελατών. Τα δεδομένα μπορούν επίσης να ενσωματωθούν με συστήματα μάρκετινγκ για καλύτερη τμηματοποίηση και στόχευση πελατών με βάση τη συμπεριφορά τους.