Ακρωνύμια CEO

Διευθύνων Σύμβουλος

CEO είναι το ακρωνύμιο για Chief Executive Officer.

Το υψηλότερο στέλεχος σε μια εταιρεία της οποίας οι αρμοδιότητες περιλαμβάνουν τη διεύθυνση του οράματος μιας εταιρείας, τη λήψη κρίσιμων οργανωτικών αποφάσεων, τη διαχείριση των συνολικών λειτουργιών και πόρων μιας εταιρείας και την ευθύνη για τη συνολική οικονομική απόδοση της εταιρείας.