Ακρωνύμια CIO

CIO

CIO είναι το ακρωνύμιο για Διευθυντής συστημάτων πληροφορικής.

Μια θέση σε επίπεδο στελεχών σε μια εταιρεία της οποίας το επάγγελμα επικεντρώνεται στη διαχείριση, την εφαρμογή και το όραμα της χρήσης τεχνολογίας σε έναν οργανισμό. Αυτή η ευθύνη μερικές φορές αναφέρεται ως ΚΟΤ..