Ακρωνύμια CISO

CISO

CISO είναι το ακρωνύμιο του Γενικός Διευθυντής Ασφάλειας Πληροφοριών.

Ένα ανώτερο στέλεχος σε έναν οργανισμό που είναι υπεύθυνος για τη δημιουργία και τη διατήρηση του επιχειρηματικού οράματος, της στρατηγικής και του προγράμματος για να διασφαλίσει ότι τα περιουσιακά στοιχεία και οι τεχνολογίες πληροφοριών προστατεύονται επαρκώς.