Ακρωνύμια CMO

ΚΟΑ

CMO είναι το ακρωνύμιο για Υπεύθυνος μάρκετινγκ.

Μια εκτελεστική θέση υπεύθυνη για την ευαισθητοποίηση, την αφοσίωση και τη ζήτηση για πωλήσεις (MQLs) σε έναν οργανισμό.