Ακρωνύμια CMP

ΔΕΑ

Το CMP είναι το ακρωνύμιο του Πλατφόρμα διαχείρισης συναίνεσης.

Ένα εργαλείο που διασφαλίζει τη συμμόρφωση μιας εταιρείας με τους σχετικούς κανονισμούς συναίνεσης επικοινωνίας, όπως ο GDPR και το TCPA. Το CMP είναι ένα εργαλείο που μπορούν να χρησιμοποιήσουν οι εταιρείες ή οι εκδότες για τη συλλογή της συναίνεσης των καταναλωτών. Βοηθά επίσης στη διαχείριση των δεδομένων και την κοινή χρήση τους με παρόχους υπηρεσιών κειμένου και email.