Ακρωνύμια CMS

CMS

Το CMS είναι το ακρωνύμιο του Σύστημα Διαχείρισης Περιεχομένου.

μια εφαρμογή που ενοποιεί και διευκολύνει τη δημιουργία, την επεξεργασία, τη διαχείριση και τη διανομή περιεχομένου. Ένα CMS διαχωρίζει τη σχεδίαση και το θέμα από το περιεχόμενο, επιτρέποντας σε μια εταιρεία να δημιουργήσει και να επεξεργαστεί έναν ιστότοπο χωρίς την ανάγκη προγραμματιστή. Το WordPress είναι ένα δημοφιλές CMS.