Ακρωνύμια CNAME

CNAME

Το CNAME είναι το ακρωνύμιο του Κανονική εγγραφή ονόματος.

Μια εγγραφή Canonical Name ή CNAME είναι ένας τύπος εγγραφής DNS που αντιστοιχίζει ένα όνομα ψευδώνυμο σε ένα αληθινό ή κανονικό όνομα τομέα. Οι εγγραφές CNAME χρησιμοποιούνται συνήθως για την αντιστοίχιση ενός υποτομέα όπως www ή αλληλογραφίας στον τομέα που φιλοξενεί το περιεχόμενο αυτού του υποτομέα.