Ακρωνύμια CPC

CPC

CPC είναι το ακρωνύμιο του Κόστος ανά κλικ.

Αυτή είναι μια μέθοδος που χρησιμοποιούν οι εκδότες για να χρεώνουν το διαφημιστικό χώρο σε έναν ιστότοπο. Οι διαφημιστές πληρώνουν για τη διαφήμιση μόνο όταν κάνουν κλικ σε αυτήν, όχι για ανοίγματα. Μπορεί να εμφανιστεί σε εκατοντάδες τοποθεσίες ή σελίδες, αλλά αν δεν γίνει πράξη, δεν υπάρχει χρέωση.