Ακρωνύμια CPM

CPM

CPM είναι το ακρωνύμιο του Κόστος ανά μίλι.

Το κόστος ανά μίλι (ή το κόστος ανά χίλια) είναι μια άλλη μέθοδος που χρησιμοποιούν οι εκδότες για να χρεώνουν τη διαφήμιση. Αυτή η μέθοδος χρεώνει ανά 1000 εμφανίσεις (M είναι ο ρωμαϊκός αριθμός για το 1000). Οι διαφημιστές χρεώνονται για κάθε φορά που εμφανίζεται η διαφήμισή τους και όχι για πόσες φορές γίνεται κλικ.