Ακρωνύμια CPRA

CPRA

CPRA είναι το ακρωνύμιο για California Public Records Act.

Ο νόμος για τα δημόσια αρχεία της Καλιφόρνια (PRA) προβλέπει πρόσβαση σε δημόσια αρχεία και άλλες πληροφορίες.

πηγή: Τμήμα Κοινοτικών Υπηρεσιών & Ανάπτυξης Καλιφόρνια