Ακρωνύμια CRM

CRM

Το CRM είναι το ακρωνύμιο του Διαχείριση Πελατειακών Σχέσεων.

Ένας τύπος λογισμικού που επιτρέπει στις εταιρείες να διαχειρίζονται και να αναλύουν τις αλληλεπιδράσεις με τους πελάτες σε όλη τη σχέση και τον κύκλο ζωής τους, προκειμένου να βελτιώσουν αυτές τις σχέσεις. Το λογισμικό CRM μπορεί να σας βοηθήσει να μετατρέψετε δυνητικούς πελάτες, να καλλιεργήσετε τις πωλήσεις και να σας βοηθήσει να διατηρήσετε πελάτες.