Ακρωνύμια CSS

CSS

Το CSS είναι το ακρωνύμιο του Τα επικαλυπτόμενα φύλλα στυλ.

Μια μεθοδολογία για την αποθήκευση και την εφαρμογή της παρουσίασης ενός εγγράφου γραμμένου σε μια γλώσσα σήμανσης όπως η HTML χρησιμοποιώντας ένα πρόγραμμα περιήγησης. Το CSS είναι μια τεχνολογία ακρογωνιαίο λίθο του Παγκόσμιου Ιστού, μαζί με HTML και JavaScript