Ακρωνύμια CTA

CTA

CTA είναι το ακρωνύμιο για Πρόσκληση σε δράση.

Ο στόχος του μάρκετινγκ περιεχομένου είναι να ενημερώσει, να εκπαιδεύσει ή να ψυχαγωγήσει τους αναγνώστες, αλλά τελικά ο στόχος οποιουδήποτε περιεχομένου είναι να κάνει τους αναγνώστες να αναλάβουν δράση σχετικά με το περιεχόμενο που έχουν διαβάσει. Ένα CTA μπορεί να είναι ένας σύνδεσμος, ένα κουμπί, μια εικόνα ή ένας σύνδεσμος Ιστού που ωθεί τον αναγνώστη να ενεργήσει με λήψη, κλήση, εγγραφή ή παρακολούθηση μιας εκδήλωσης.