Ακρωνύμια CTO

ΚΟΤ

CTO είναι το ακρωνύμιο για Chief Technology Officer.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος τεχνολογίας, ο επικεφαλής τεχνικός διευθυντής ή ο επικεφαλής τεχνολόγος, είναι μια θέση εκτελεστικού επιπέδου σε μια εταιρεία της οποίας το επάγγελμα επικεντρώνεται στη διαχείριση, την υλοποίηση και το όραμα της χρήσης τεχνολογίας σε έναν οργανισμό. Αυτή η ευθύνη μερικές φορές αναφέρεται ως CIO.