Ακρωνύμια DaaS

Daas

DaaS είναι το ακρωνύμιο του Τα δεδομένα ως υπηρεσία.

Εργαλεία που βασίζονται σε σύννεφο που χρησιμοποιούνται για εμπλουτισμό, επικύρωση, ενημέρωση, έρευνα, ενοποίηση και κατανάλωση δεδομένων.