Ακρωνύμια DAM

ΦΡΑΓΜΑ

DAM είναι το ακρωνύμιο του Ψηφιακή διαχείριση περιουσιακών στοιχείων.

Πλατφόρμα και σύστημα αποθήκευσης για αρχεία πλούσιας πολυμέσων, συμπεριλαμβανομένων εικόνων και βίντεο. Αυτές οι πλατφόρμες επιτρέπουν στις εταιρείες να διαχειρίζονται τα περιουσιακά τους στοιχεία καθώς δημιουργούν, αποθηκεύουν, οργανώνουν, διανέμουν και – προαιρετικά – μετατρέπουν περιεχόμενο εγκεκριμένο από την επωνυμία σε μια κεντρική τοποθεσία.