Ακρωνύμια DCO

DCO

DCO είναι το ακρωνύμιο για Dynamic Ad Creation.

Μια τεχνολογία όπου τα διαφημιστικά banner προβολής δοκιμάζονται και δημιουργούνται δυναμικά – συμπεριλαμβανομένων των εικόνων, των μηνυμάτων κ.λπ. για την καλύτερη στόχευση του χρήστη που τα βλέπει και του συστήματος στο οποίο δημοσιεύεται.