Ακρωνύμια DKIM

DKIM

DKIM είναι το ακρωνύμιο του Ταυτότητα αλληλογραφίας DomainKeys.

Ένα πρωτόκολλο ελέγχου ταυτότητας email που επιτρέπει στον παραλήπτη να ελέγχει ότι ένα email που ισχυρίζεται ότι προέρχεται από έναν συγκεκριμένο τομέα ήταν πράγματι εξουσιοδοτημένο από τον κάτοχο αυτού του τομέα.