Ακρωνύμια DMA

DMA

DMA είναι το ακρωνύμιο για Data & Marketing Association.

Πρώην Ένωση Direct Marketing, η Data & Marketing Association είναι η μεγαλύτερη εμπορική ένωση στις Ηνωμένες Πολιτείες αφιερωμένη στην εξυπηρέτηση όλων των πτυχών του μάρκετινγκ. Το 2018, η ANA, μια από τις παλαιότερες και πιο σεβαστές εμπορικές ενώσεις στον κλάδο του μάρκετινγκ απέκτησε την Data & Marketing Association.