Ακρωνύμια DMARC

dMarc

DMARC είναι το ακρωνύμιο του Έλεγχος ταυτότητας μηνυμάτων, αναφοράς και συμμόρφωσης βάσει τομέα.

Ένα πρωτόκολλο ελέγχου ταυτότητας email που έχει σχεδιαστεί για να παρέχει στους κατόχους τομέα email τη δυνατότητα να προστατεύουν τον τομέα τους από μη εξουσιοδοτημένη χρήση, κοινώς γνωστή ως πλαστογράφηση email.