Ακρωνύμια DMP

DMP

DMP είναι το ακρωνύμιο για Πλατφόρμα διαχείρισης δεδομένων.

Μια πλατφόρμα που συγχωνεύει δεδομένα πρώτου μέρους για είδη κοινού (λογιστική, εξυπηρέτηση πελατών, CRM κ.λπ.) ή / και δεδομένα τρίτων (συμπεριφορικά, δημογραφικά, γεωγραφικά) δεδομένα, ώστε να μπορείτε να τα στοχεύσετε πιο αποτελεσματικά.