Ακρωνύμια DNS

DNS

Το DNS είναι το ακρωνύμιο του Σύστημα ονομάτων τομέα.

Ένα ιεραρχικό και αποκεντρωμένο σύστημα ονοματοδοσίας που χρησιμοποιείται για την αναγνώριση υπολογιστών, υπηρεσιών και άλλων πόρων προσβάσιμων μέσω του Διαδικτύου ή άλλων δικτύων Πρωτοκόλλου Διαδικτύου. Οι εγγραφές πόρων που περιέχονται στο DNS συσχετίζουν ονόματα τομέα με άλλες μορφές πληροφοριών.