Ακρωνύμια DOOH

DOOH

DOOH είναι το ακρωνύμιο του Ψηφιακό εκτός σπιτιού.

Η ψηφιακή διαφήμιση εκτός σπιτιού είναι ένα υποτμήμα της διαφήμισης εκτός σπιτιού (DOOH) όπου η υπαίθρια διαφήμιση, τα υπαίθρια μέσα και τα μέσα εκτός σπιτιού είναι ψηφιακά συνδεδεμένα και διαθέσιμα σε διαφημιστικές πλατφόρμες για να προσεγγίσουν κοινό που δεν είναι το σπίτι. Η διαφήμιση DOOH περιλαμβάνει ψηφιακές διαφημιστικές πινακίδες, διαφημίσεις προβολής και ψηφιακές αφίσες που εμφανίζονται όταν ένα άτομο είναι έξω από το σπίτι του και κάνει δραστηριότητες που συνήθως σχετίζονται με τη διαφήμιση. Περιλαμβάνει επίσης μια νέα αγορά, την Audio Out-Of-Home (AOOH).