Ακρωνύμια DPV

DPV

Το DPV είναι το ακρωνύμιο του Επικύρωση σημείου παράδοσης.

Η επικύρωση σημείου παράδοσης επιβεβαιώνει ότι μια διεύθυνση υπάρχει πράγματι και μπορεί να παραδοθεί στον αριθμό του διαμερίσματος ή της σουίτας.