Ακρωνύμια DSP

DSP

Το DSP είναι το ακρωνύμιο του Πλατφόρμα ζήτησης.

Μια πλατφόρμα αγορών διαφήμισης που έχει πρόσβαση σε πολλά διαφημιστικά αποτελέσματα και σας επιτρέπει να στοχεύετε και να υποβάλλετε προσφορές για εμφανίσεις σε πραγματικό χρόνο.