Ακρωνύμια DTC

DTC

Το DTC είναι το ακρωνύμιο του Απευθείας στον Καταναλωτή.

Το επιχειρηματικό μοντέλο της απευθείας πώλησης προϊόντων σε πελάτες και, συνεπώς, παράκαμψης τυχόν τρίτων λιανοπωλητών, χονδρεμπόρων ή οποιωνδήποτε άλλων μεταπωλητών.