Ακρωνύμια DXP

DXP

DXP είναι το ακρωνύμιο του Πλατφόρμα ψηφιακής εμπειρίας.

Ένα ολοκληρωμένο σύνολο βασικών τεχνολογιών που υποστηρίζουν τη σύνθεση, τη διαχείριση, την παράδοση και τη βελτιστοποίηση ψηφιακών εμπειριών με βάση τα συμφραζόμενα.

πηγή: Gartner