Ακρωνύμια ΕΛΚ

ΕΛΚ

EPP είναι το ακρωνύμιο του Έγκαιρη Πρόβλεψη Αγοράς.

Η χρήση της τεχνητής νοημοσύνης με μοντέλα μηχανικής εκμάθησης που παρέχουν μια πρόβλεψη αγοράς σε πραγματικό χρόνο πριν από την ενέργεια αγοράς πραγματοποιηθεί εντός της περιόδου σύνδεσης ηλεκτρονικού εμπορίου ενός επισκέπτη.