Ακρωνύμια ESM

ESM

Το ESM είναι το ακρωνύμιο του Μάρκετινγκ υπογραφής ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Η συμπερίληψη σταθερά επώνυμων υπογραφών ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σε έναν οργανισμό, συνήθως με ενσωματωμένη παρότρυνση για δράση με δυνατότητα παρακολούθησης για την αύξηση της αναγνωρισιμότητας και την αύξηση των μετατροπών καμπάνιας μέσω μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου 1:1 που αποστέλλονται από έναν οργανισμό.