Ακρωνύμια ESP

ESP

Το ESP είναι το ακρωνύμιο του Πάροχος υπηρεσιών email.

Μια πλατφόρμα που σας επιτρέπει να στέλνετε μεγάλους όγκους επικοινωνιών μάρκετινγκ ή email συναλλαγών, να διαχειρίζεστε συνδρομητές και να συμμορφώνεστε με τους κανονισμούς email.