Ακρωνύμια ETL

ETL

ETL είναι το ακρωνύμιο του Εξαγωγή, μετασχηματισμός και φόρτωση.

Μια πλατφόρμα όπου οι δραστηριότητες δεδομένων συνδυάζονται για την ανάκτηση δεδομένων από ένα σύστημα, τη μετατροπή ή τη μετατροπή τους όπως απαιτείται και την τοποθέτηση τους σε άλλο σύστημα. Οι διαδικασίες ETL μπορούν να επιτευχθούν μέσω προγραμματισμού, αλλά συχνά αφήνονται σε μια πλατφόρμα τρίτου μέρους όπου οι διεργασίες μπορούν να ενεργοποιηθούν ή να προγραμματιστούν.