Ακρωνύμια GDPR

GDPR

Το GDPR είναι το ακρωνύμιο του Γενικός κανονισμός για την προστασία των δεδομένων.

Κανονισμός για την προστασία των δεδομένων και της ιδιωτικής ζωής στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο. Αντιμετωπίζει επίσης τη διαβίβαση προσωπικών δεδομένων εκτός των περιοχών της ΕΕ και του ΕΟΧ.