Ακρωνύμια GTM

GTM

Το GTM είναι το ακρωνύμιο του Go-To-Market.

Ένα σχέδιο που σας βοηθά να ορίσετε τους ιδανικούς πελάτες σας, να συντονίσετε τα μηνύματά σας και να τοποθετήσετε το προϊόν σας για κυκλοφορία. Μια στρατηγική GTM διατηρεί επίσης τις βασικές επιχειρηματικές μονάδες ευθυγραμμισμένες στο ίδιο σχέδιο, επιτρέποντάς σας να καλύψετε μια ανάγκη της αγοράς και να επαναλάβετε αποτελεσματικά το προϊόν σας.

πηγή: Γνωσμός