Ακρωνύμια ICP

ICP

Το ICP είναι το ακρωνύμιο του Ιδανικό προφίλ πελατών.

αφιερώματα που σχετίζονται με τους πιο πολύτιμους πελάτες μιας εταιρείας που χρησιμοποιούνται για τον εντοπισμό νέων υποψήφιων πελατών. Στις πωλήσεις και το μάρκετινγκ B2B, αυτό μπορεί να είναι δεδομένα τοποθεσίας, γραφογραφικής, συμπεριφοράς, κουλτούρας και συστήματος. Στις πωλήσεις και το μάρκετινγκ B2C, αυτό μπορεί να είναι η τοποθεσία, τα δημογραφικά στοιχεία, η συμπεριφορά, ο πολιτισμός και άλλα δεδομένα.