Ακρωνύμια IDFA

IDFA

IDFA είναι το ακρωνύμιο του Αναγνωριστικό για διαφημιζόμενους.

ένα τυχαίο αναγνωριστικό συσκευής που εκχωρείται από την Apple στη συσκευή ενός χρήστη. Οι διαφημιστές το χρησιμοποιούν για την παρακολούθηση δεδομένων, ώστε να μπορούν να προσφέρουν προσαρμοσμένες διαφημίσεις. Με το iOS 14, αυτό θα ενεργοποιηθεί μέσω ενός αιτήματος συμμετοχής και όχι από προεπιλογή.