Ακρωνύμια ISP

ISP

ISP είναι το ακρωνύμιο για Προμηθευτής υπηρεσίας διαδικτύου.

Ένας πάροχος πρόσβασης στο Διαδίκτυο που μπορεί επίσης να παρέχει υπηρεσίες email σε καταναλωτή ή επιχείρηση.