Ακρωνύμια πληροφορικής

IT

IT είναι το ακρωνύμιο του Πληροφορική.

Στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων μιας επιχείρησης, η τεχνολογία πληροφοριών περιλαμβάνει τη διαχείριση δεδομένων, την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο, τα εσωτερικά συστήματα υλικού και λογισμικού, τα συστήματα υλικού και λογισμικού που φιλοξενούνται εξωτερικά, την αδειοδότηση πλατφόρμας τρίτων, καθώς και το υλικό και το λογισμικό τελικού χρήστη.