Ακρωνύμια KPI

KPI

Το KPI είναι το ακρωνύμιο του Βασικός δείκτης απόδοσης.

Μια μετρήσιμη αξία που δείχνει πόσο αποτελεσματικά μια εταιρεία επιτυγχάνει τους στόχους της. Οι KPI υψηλού επιπέδου επικεντρώνονται στη συνολική απόδοση της επιχείρησης, ενώ οι KPI χαμηλού επιπέδου επικεντρώνονται σε διαδικασίες σε τμήματα όπως πωλήσεις, μάρκετινγκ, HR, υποστήριξη και άλλα.