Ακρωνύμια LAT

ΧΡΟΝΙΑ

Το LAT είναι το ακρωνύμιο του Περιορίστε την παρακολούθηση διαφημίσεων.

Η περιορισμένη παρακολούθηση διαφημίσεων είναι μια λειτουργία Apple iOS (κινητά) που επιτρέπει στους χρήστες να εξαιρεθούν από την ύπαρξη αναγνωριστικού για διαφημιστές (IDFA).