Ακρωνύμια LMS

LMS

Το LMS είναι το ακρωνύμιο του Σύστημα Διαχείρισης Μάθησης.

Ένα σύστημα διαχείρισης μάθησης είναι μια εφαρμογή για τη διαχείριση, τεκμηρίωση, δοκιμή, παρακολούθηση, αναφορά, αυτοματοποίηση και παράδοση εκπαιδευτικών μαθημάτων, προγραμμάτων κατάρτισης, πιστοποιήσεων και προγραμμάτων ανάπτυξης. Γνωστή και ως πλατφόρμα ή εφαρμογή ηλεκτρονικής μάθησης.