Ακρωνύμια MFA

ΣΠΙ

MFA είναι το ακρωνύμιο του Έλεγχος ταυτότητας πολλαπλών παραγόντων.

Ένα επιπλέον επίπεδο προστασίας που χρησιμοποιείται για τη διασφάλιση της ασφάλειας των διαδικτυακών λογαριασμών πέρα ​​από ένα όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης. Ο χρήστης εισάγει τον κωδικό πρόσβασης και στη συνέχεια απαιτείται να εισαγάγει πρόσθετα επίπεδα ελέγχου ταυτότητας, μερικές φορές απαντώντας με έναν κωδικό που αποστέλλεται μέσω μηνύματος κειμένου, email ή μέσω μιας εφαρμογής ελέγχου ταυτότητας.