Ακρωνύμια MLS

MLS

Το MLS είναι το ακρωνύμιο του Υπηρεσία πολλαπλών καταχωρίσεων.

Μια βάση δεδομένων που δημιουργήθηκε από συνεργαζόμενους μεσίτες ακινήτων για την παροχή δεδομένων σχετικά με ακίνητα προς πώληση. Ένα MLS επιτρέπει στους μεσίτες να βλέπουν ο ένας τις καταχωρίσεις ακινήτων προς πώληση με στόχο τη σύνδεση αγοραστών κατοικιών με πωλητές. Βάσει αυτής της συμφωνίας, τόσο οι μεσίτες εισαγωγής όσο και οι πωλητές επωφελούνται από την ενοποίηση και την ανταλλαγή πληροφοριών και με την κατανομή των προμηθειών.

πηγή: Investopedia