Ακρωνύμια MQL

MQL

Το MQL είναι το ακρωνύμιο του Πιστοποιημένος επικεφαλής μάρκετινγκ.

Ένας δυνητικός πελάτης που είτε έχει ελεγχθεί από την ομάδα μάρκετινγκ είτε έχει αξιολογηθεί συστηματικά για γραφικά κριτήρια και πληροί τα κριτήρια που είναι απαραίτητα για να ανατεθεί σε έναν εκπρόσωπο εντός της ομάδας πωλήσεων.