Ακρωνύμια NLP

NLP

Το NLP είναι το ακρωνύμιο του Επεξεργασία φυσικής γλώσσας.

Ένας υποτομέας της γλωσσολογίας, της επιστήμης των υπολογιστών και της τεχνητής νοημοσύνης που ασχολείται με τις αλληλεπιδράσεις μεταξύ των υπολογιστών και της ανθρώπινης γλώσσας, ιδίως τον τρόπο προγραμματισμού των υπολογιστών για την επεξεργασία και ανάλυση μεγάλων ποσοτήτων δεδομένων φυσικής γλώσσας.