Ακρωνύμια PII

ΑΕΑ

Το PII είναι το ακρωνύμιο του Στοιχεία προσωπικής ταυτοποίησης.

Οποιαδήποτε πληροφορία σχετίζεται με αναγνωρίσιμο πρόσωπο. Οι εταιρείες μπορούν να χρησιμοποιήσουν αυτά τα δεδομένα για να ταυτοποιήσουν, να επικοινωνήσουν ή να εντοπίσουν ένα μεμονωμένο άτομο ή για να ταυτοποιήσουν ένα άτομο στο πλαίσιο. Η αποθήκευση PII συχνά προσθέτει απαιτήσεις ασφάλειας, νομικής ή συμμόρφωσης σε έναν οργανισμό, καθώς αποτελεί σημείο ανησυχίας για διαρροές δεδομένων καθώς και στόχο για χάκερ.