Ακρωνύμια POC

POC

POC είναι το ακρωνύμιο του Proof Of Concept.

Μια μακέτα, πιλοτικό πρόγραμμα, περιορισμένη έκδοση ή προσαρμοσμένη επίδειξη ενός προϊόντος, μιας υπηρεσίας ή μιας λύσης σε ένα πλαίσιο πωλήσεων. Η απόδειξη της ιδέας καταδεικνύει ότι η επιχειρηματική λύση θα ικανοποιήσει τις απαιτήσεις των πελατών, παρέχοντας παράλληλα μια συναρπαστική επιχειρηματική υπόθεση για υιοθέτηση.