Ακρωνύμια POD

POD

Το POD είναι το ακρωνύμιο του Εκτύπωση κατόπιν ζήτησης.

Τεχνολογίες εκτύπωσης και επιχειρηματικές διαδικασίες στις οποίες δεν τυπώνονται βιβλία ή προϊόντα μέχρι να λάβει η εταιρεία μια παραγγελία, επιτρέποντας εκτυπώσεις μεμονωμένων ή μικρών ποσοτήτων.