Ακρωνύμια POS

POS

Το POS είναι το ακρωνύμιο του Σημείο πώλησης.

Ένα σύστημα σημείου πώλησης είναι το υλικό και το λογισμικό που επιτρέπει σε έναν έμπορο να προσθέτει προϊόντα, να κάνει τροποποιήσεις και να εισπράττει πληρωμές. Τα συστήματα σημείων πώλησης επιτρέπουν τη συλλογή ψηφιακών πληρωμών σε πραγματικό χρόνο και μπορεί να περιλαμβάνουν συσκευές ανάγνωσης καρτών, σαρωτές γραμμωτού κώδικα, συρτάρια μετρητών ή/και εκτυπωτές αποδείξεων.