Ακρωνύμια Ε&Α

Ε & Α

R&D είναι το ακρωνύμιο του Έρευνα και Ανάπτυξη.

Επιχειρηματικές δραστηριότητες που αναλαμβάνουν οι εταιρείες για την καινοτομία και την εισαγωγή νέων προϊόντων και υπηρεσιών. Η Ε&Α τυπικά προσδιορίζει ένα πρόβλημα στην αγορά, το μέγεθος της αγοράς, τη ζήτηση της αγοράς και την κατάλληλη λύση. Στόχος είναι η εισαγωγή νέων προϊόντων και υπηρεσιών στην αγορά που θα έχουν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα και θα οδηγήσουν τις συνολικές πωλήσεις και την κερδοφορία.